The sourcebook of contemporary green architectureTác giả: Sergi Costa Duran, Julio Fajardo Herrero
NXB: Collins Design
Năm: 2010
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách được tác giả giới thiệu nhiều công trình thiết kế nổi bật nhất thế giới về kiến trúc thân thiện môi trường như: Thư viện công cộng Spijkenisse, Trung tâm công cộng Gleneagles, Trụ sở ngân hang Bendigo, Văn phòng Holcim, Nhà ở Aiguablava, Nhà ở Cliff, Nhà ở Sensible, Nhà ở Palm, Trụ sở chính Gaes, Nhà ở Off-The-Grid, Dự án thiết kế Fujy.
Comments