The new spatial planning: Territorial management with soft spaces and fuzzy boundariesTác giả: Graham Haughton, Phil Allmendinger, David Counsell, Geoff Vigar. 
NXB: Routledge
Năm: 2009
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Nêu bật những không gian mới về việc hoạch định các quốc gia phân cấp thuộc Vương quốc Anh và một loạt các không gian cấp địa phương mới: Ireland, Bắc Ireland và khu vực nhô ra của vùng Tây Bắc Ireland, Scotland, xứ Wales, thành phố Leeds.
Comments