The landscape lighting bookTác giả: Janet Lennox Moyer
NXB: New Jersey Wiley
Năm: 2013
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách bao gồm những ý tưởng và kỹ năng cần thiết để tạo ra một loạt các hiệu ứng ánh sáng cảnh quan, từ đơn giản đến phức tạp gồm những nội dung chính sau: Đưa ra nhiều hình ảnh mới và ví dụ minh họa cũng như các cách tiếp cận với vô số các vấn đề trong không gian cảnh quan khác nhau. - Cập nhật thông tin về tầm nhìn chiến lược với một cách tiếp cận mới nhằm đưa ra cho các nhà thiết kế và khách hàng một cái nhìn thực tế về các cách bài trí cảnh quan vào ban đêm. - Đưa ra các thay đổi trong thiết kế nội thất cổ điển, và một cái nhìn mới về ánh sáng nhân tạo để trang trí vườn nhà vào ban đêm - Bao gồm những thông tin chi tiết về kế hoạch, tài liệu, vận hành và duy trì các dự án.
Comments