The Designer’s workspace: Ultimate office designTác giả: Douglas B. Caywood
NXB: Architectural Press
Năm: 2004
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Mang đến một cái nhìn sâu sắc về môi trường làm việc của các công ty thiết kế hàng đầu, cung cấp nguồn cảm hứng cho thiết kế không gian làm việc vượt trội, từ những ấn tượng đầu tiên tại khu vực tiếp tân và hành lang, cho đến sự cuốn hút và mục đích sử dụng đa dạng trong khu vực phòng họp.
Comments