Sutainable landscape construction: A guide to green building outdoorsTác giả: J.N William Thompson; Kim Sorvig
NXB: Island press
Năm: 2008
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Mục đích của tác giả là làm thế nào để xây dựng môi trường ngoài trời dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững, những ý tưởng thiết kế, xây dựng và duy trì cảnh quan trong môi trường nhạy cảm. Cũng trong cuốn sách này có 1 chi tiết cũng không kém phần quan trọng được tác giả để cập đến là kiến trúc cảnh quan phải đáp ứng được những mối nguy hiểm gây ra bởi hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán và biến đổi khí hậu.
Comments