Sustainable Urbanism: Urban Design With NatureTác giả: Douglas Farr
NXB: New Jersey Wiley
Năm: 2008
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là phương pháp hội tụ các thiết kế phát triển bền vững, quy tụ các khu đi bộ và phát triển sở hạ tầng chất lượng cao gồm những nội dung chính sau. Tăng cường tính bền vững thông qua mật độ, Tích hợp vận chuyển và sử dụng đất trong thời đại tự động hóa, Tạo ra các khu vực bền vững với các khu trung tâm đi bộ đi làm cho các doanh nghiệp địa phương, ô tô sử dụng chung cho từng khu nhà, và các khu phố đi bộ và Phát triển lợi ích về sức khỏe và môi trường của việc kết nối con người với thiên nhiên như tạo không gian mở cho việc đi bộ, hệ thống thoát nước mưa, khu xử lý chất thải, và khu sản xuất thực phẩm
Comments