Sustainable urban design: An environmental approach


Tác giả: Adam Ritchie, Randall Thomas
NXB: Taylor&Francis
Năm: 2009
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiều mẫu thiết kế và ví dụ minh hoạ nhằm mục đích tạo cảm hứng cho thiết kế đô thị bền vững, tất cả được tác giả thể hiện qua 2 phần: Phần 1: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đề chính ảnh hưởng đến thiết kế đô thị bền vững, và thảo luận về các công cụ và nguồn lực cần thiết để giải quyết các chủ đề. Phần 2: Nghiên cứu và chứng minh các tính năng của dự án.
Comments