Sustainable Built Environments


Tác giả: Vivian Loftness, Dagmar Haase
NXB: New York Springer
Năm: 2013
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách cung cấp cái nhìn sâu sắc về kiến thức khoa học và kỹ thuật quan trọng nhằm thúc đẩy môi trường xây dựng bền vững. Nội dung chính của cuốn sách gồm những nguyên tắc cơ bản của quản lý cảnh quan bền vững như bảo tồn tài nguyên , phát triển xây dựng , chất lượng môi trường , công bằng xã hội , và sự tham gia chính trị. Thông tin chi tiết về lĩnh vực xây dựng, nhu cầu sử dụng năng lượng nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Mô tả quy trình và mô hình co rút đô thị như một chủ đề mới trong nghiên cứu và phát triển đô thị.
Comments