Sustainable Building Adaptation: Innovations in Decision-makingTác giả: Sara J. Wilkinson, Hilde Remoy, Craig Langston
NXB: Wiley Blackwell
Năm: 2014
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách cung cấp hướng dẫn hướng tới một cách tiếp cận cân bằng là phương pháp tiếp cận bền vững và tối ưu cho việc quản lý hiệu quả sự thích nghi của các tòa nhà thương mại, kết hợp một đóng góp đáng kể cho kiến thức thực hành trong sự thích nghi bền vững cho các tòa nhà thương mại bằng cách cung cấp những kiến thức lý thuyết và thực tế dựa trên nền tảng tri thức mới. Mô hình sử dụng căn cứ vào kết quả nghiên cứu các trường hợp được tiến hành với ba nhóm dự án xây dựng hợp tác ở Úc và Hà Lan. Ngoài ra cuốn sách còn đưa ra các ví dụ để chứng minh các kiến thức này được áp dụng phổ biến tại nước châu Mỹ, châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu
Comments