Structural Engineering FormulasTác giả: Ilya Mikhelson
NXB: McGraw-Hill
Năm: 2013
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách tập hợp nhiều dữ liệu cần thiết liên quan đến việc thiết kế và phân tích kỹ thuật kết cấu, bao gồm một loạt các chủ đề về đất, nền móng, kết cấu, đường ống, đường hầm...,ngoài ra còn giải thích những ứng dụng của từng công thức sử dụng. Điều này tiết kiệm thời gian tham khảo cho các kỹ sư dân sự cũng là món quà vô giá cho sinh viên và những người nghiên cứu cho các kỳ thi cấp phép.
Comments