Risk Avoidance for The Building TeamTác giả: Basil Sawczuk
NXB: Taylor & Francis
Năm: 1996
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách này trình bày lần lượt các giai đoạn của quá trình xây dựng, và xem xét vấn đề khu vực tiềm năng từ điểm nhìn của ba bên chính tham gia: sử dụng lao động, nhà tư vấn và nhà thầu. Ngoài ra còn giúp người đọc làm quen với các thủ tục liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gồm những nội dung chính sau: Hướng dẫn thực tế về cách phản ứng với nhiều tình huống khó khăn phát sinh - Tập trung chủ yếu vào kỹ thuật nhằm tránh rủi ro và làm thế nào để áp dụng chúng - Đưa ra một cách tiếp cận, nhìn nhận vấn đề dưới góc độ của tất cả các bên nhằm nâng cao sự hiểu biết về quan điểm của đối phương.
Comments