Project communication management in complex Environments
Tác giả: Zhong Ying, Low Sui Pheng
NXB: Springer (Singapore)
Năm: 2014
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách bàn về việc quản lý dự án truyền thông trong môi trường phức tạp và các bài học được cung cấp trong cuốn sách này đã nêu bật lên lời cảnh báo cho các công ty và tổ chức nhằm chuẩn bị cho việc quản lý các dự án truyền thông thành công.
Comments