Open space: People spaceTác giả: Catharine Ward Thompson, Penny Travlou
NXB: Taylor & Francis
Năm: 2007
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Sách cho ta thấy một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên, phản ánh những cách thức trong đó thiết kế không gian và địa điểm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của con người trong thế kỷ XXI. Ngoài ra tác giả còn đặt ra nhiều vấn đề như hòa nhập xã hội, vui chơi giải trí, chất lượng môi trường, khám phá ảnh hưởng đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Comments