Matter: Material Processes in Architectural ProductionTác giả: Gail Peiter Borden, Michael Meredith
NXB: Routledge
Năm: 2012
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là một bức chân dung đa diện về vấn đề sử dụng vật liệu trong thiết kế ngày nay và là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các studio và lớp học, ngoài ra còn hướng dẫn cho cả sinh viên và các chuyên gia thiết kế về cách nhìn và những kiến thức sâu sắc về một khía cạnh quan trọng của vật liệu trong thiết kế kiến trúc. Cuốn sách gồm những phần chính như: Giới thiệu chung về sử dụng vật liệu trong thiết kế kiến trúc, Thiết kế vật liệu, Sản xuất và sử dụng vật liệu, Sự phát triển của bề mặt vật liệu.
Comments