Lobby & LoungeTác giả: Yeal Xie
NXB: Design Media Publishing Limited
Năm: 2010
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Hành lang và phòng khách trong một khách sạn để lại ấn tượng đầu tiên của khách sạn. Cuốn sách là một bộ sưu tập nhiều tranh ảnh thiết kế về hành lang và phòng khách của nhiều khách sạn nổi tiếng thế giới. Tất cả nhằm mục đích đại diện cho hình ảnh của khách sạn và hoạt động như một không gian công cộng phục vụ cho du khách.
Comments