Landscape Architecture: Amanual of environment planning and designTác giả: Barry W. Starke; John Ormsbee Simonds
NXB: McGraw-Hill
Năm: 2013
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách với hơn 400 hình ảnh đầy màu sắc, kiến trúc cảnh quan, giải thích làm thế nào để lập kế hoạch và thiết kế cho con người sử dụng đất do tác động môi trường như tính bền vững, biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, tái sử dụng đất đai, nông nghiệp đô thị, quản lý nước mưa, thiết kế tác động thấp.......ngoài ra còn trình bày một cách tiếp cận có hệ thống để tạo ra các không gian ngoài trời và tạo ra nhiều không gian sử dụng , hiệu quả và hấp dẫn. Sơ đồ giảng dạy, kế hoạch, hình ảnh, và đồ họa - bao gồm cả các công trình của nhiều kiến trúc sư cảnh quan hàng đầu thế giới và các công ty - là những điểm nổi bật của cuốn sách.
Comments