Hospital architectureTác giả: Christine Nickl-Weller, Hans Nickl
NXB: Braun Publishing
Năm: 2009
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu bộ sưu tập những công trình thiết kế kiến trúc về bệnh viện tiêu biểu như: Bệnh viện CircleBath, mở rộng bệnh viện Gentofte, bệnh viện Friedrichshain, trung tâm chăm sóc sức khỏe Sarthe-et-Loir, Bệnh viện đại học Akershus, Bệnh viện Broomfiel, bệnh viện sana, bệnh viện Ethianum, bệnh viện Rey Juan Carlos…
Comments