Highrises social livingTác giả: Cristina Paredes
NXB: Loft Publications
Năm: 2007
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Nhà ở đã đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kiến trúc của thế kỷ trước. Cuốn sách giới thiệu 26 công trình thiết kế nhà ở nổi tiếng gồm: Nhà ở L, Nhà căn hộ Tomigaya, Nhà ở VM, Nhà căn hộ Hoofddorp, Nhà ở Gemini, Công trình tháp Santa Fe……..Tất cả các tòa nhà đều được minh họa bằng những kế hoạch rõ ràng, hình ảnh phong phú và văn bản giải thích chi tiết..
Comments