Facades: Architectural detailsTác giả: Markus Sebastian Braun
NXB: Braun
Năm: 2008
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách nhằm mục đích chứng minh sự đa dạng về thiết kế mặt tiền ở Châu Âu , từ trang trí đơn giản đến chi tiết. Các hình ảnh ấn tượng cho thấy sự đa dạng hấp dẫn của các đô thị ở Châu Âu . Cuốn sách nhằm ghi lại toàn bộ phạm vi thiết kế mặt tiền từ cổ điển đến hiện đại , từ trang trí đơn giản đến công phu.
Comments