Designing With Light: The Art, Science, and Practice of Architectural Lighting DesignTác giả: FerJason Livingston
NXB: New Jersey Wiley
Năm: 2014
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là một giới thiệu toàn diện cho việc sử dụng thẩm mỹ chiếu sáng nhằm xác định một không gian sống nổi bật gồm những phần chính sau: Nguyên tắc cơ bản của ánh sáng - Ánh sáng, tầm nhìn và tâm lý học - Phân bố ánh sáng - Thiết kế màu sắc ánh sáng - Thiết bị chiếu sáng - Ánh sáng và sức khỏe - Hệ thống điều khiển ánh sáng.
Comments