Designing Urban Agriculture: A complete guide to the planning, design, construction, maintenance, and management of edible landscapesTác giả: April Philips
NXB: New Jersey Wiley
Năm: 2013
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách viết về sự hòa hợp của hệ sinh thái, thiết kế kiến trúc và cộng đồng. Cuốn sách đưa ra các dự án, các bản thiết kế từ khắp nơi trên thế giới những người đang nỗ lực tạo ra những hướng đi mới cho các thành phố bền vững thông qua thiết kế cảnh quan nông nghiệp đô thị gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu những dự như vườn cộng đồng, các trang trại đô thị, bất động sản,cảnh quan thực phẩm trong công viên, quảng trường, đường phố và hệ thống cơ sở hạ tầng xanh……… - Giải thích làm thế nào để thiết kế cảnh quan ăn nông nghiệp tái sinh có lợi cho cả cộng đồng và sinh thái học, khám phá những kết nối giữa thực phẩm, chính sách. - Lập kế hoạch nhằm thúc đẩy khả thi hệ thống kho lương thực cho cộng đồng. - Những thông tin chi tiết về lập đề án, thiết kế và xây dựng - Kiểm tra tích hợp trong quản lý, bảo trì, và các vấn đề trong vận hành.
Comments