Best tall buildings 2008: CTBUH international award winning projectsTác giả: Antony Wood
NXB: Elsevier
Năm:  2008
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách gồm nhiều tranh ảnh và bản vẽ của những công trình thiết kế nhà cao tầng đoạt giải quốc tế CTBUH năm 2008 nhằm cung cấp một cái nhìn độc đáo vào những phát triển mới nhất trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nhà cao tầng.
Comments