Becoming An Architect: A Guide To Careers In DesignTác giả: Lee W. Waldrep
NXB: New Jersey Wiley
Năm: 2014
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách này là hướng dẫn cập nhật hoàn thiện cho nghề kiến trúc hiện nay - một cuộc khảo sát rõ ràng và ngắn gọn về các lĩnh vực kiến trúc và tư vấn nhằm điều hướng một sự nghiệp thành công. Cuốn sách đưa ra các cuộc phỏng vấn và tư vấn của các kiến trúc sư hàng đầu gồm những nội dung chính sau: - Định nghĩa về kiến trúc sư. - Lấy kinh nghiệm trong khi học kiến trúc, Con đường nghề nghiệp trong kiến trúc và Tương lai của nghề kiến trúc.
Comments