Apartment interiorsTác giả: Carles Broto
NXB: Links
Năm: 2007
Số bản: 2 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là một bộ sưu tập gồm nhiều hình ảnh và bản vẽ về thiết kế nội thất nhà ở, cho thấy sự trở lại khái niệm nhân bản hơn, dựa trên những những mối quan hệ của con người và không gian mà họ đang sống. Ngoài ra tác giả đã nỗ lực để cân bằng giữa chức năng, thẩm mỹ và những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống con người.
Comments