Xử lý nước cấpTác giả: Nguyễn Ngọc Dung
NXB: Xây Dựng
Năm: 1999
Số bản: 986 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Sách gồm 9 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lí nước cấp, phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lí nước cấp, kiến thức về quản lý các công trình đơn vị trong trạm xử lí nước. Tài liệu dùng làm giáo trình học tập cho sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước, làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư cấp thoát làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế và các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành cấp và thoát nước

Comments