Xác suất và thống kêTác giả: Ninh Quang Hải, Nguyễn Kim Trà, Đoàn Thị Hạnh, Đỗ Phú Hải
NXB: Xây Dựng
Năm: 2006
Số bản: 500 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
 Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, công thức xác suất toàn phần và công thức Bâyet. Dãy phép thử độc lập. Đại lượng ngẫu nhiên và các tham số đặc trưng. Mẫu thống kê và các ước lượng tham số kiểm nghiệm các giả thuyết thống kê.

Comments