Trắc địa đường hầm và công trình ngầmTác giả: Nguyễn Quang Tác,
NXB: Xây Dựng
Năm: 2008
Số bản: 168 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu những vấn đề chung cùng với các phương pháp tính toán cụ thể về công tác trắc địa trong quá trình thi công đường hầm cũng như các công trình ngầm.Comments