Trắc địaTác giả: Nguyễn Quang Tác, Bùi Văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Dương
NXB: Xây Dựng
Năm: 2008
Số bản: 602 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày những kiến thức chung về trắc địa. Giới thiệu các phương pháp và dụng cu đo đạc cơ bản. Phương pháp thành lập bản đồ tỷ lệ lớn và những ứng dụng trắc địa trong xây dựng

Comments