Tổ chức thi côngTác giả: Nguyễn Đình Hiện
NXB: Xây Dựng
Năm: 1994
Số bản: 1243 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Cung cấp các khái niệm cơ bản của công tác thiết kế tổ chức thi công. Phương pháp lập tiến độ thi công để xử lý, áp dụng cho mỗi trường hợp cần thiết và hợp lý với điều kiện thi công khác nhau. Nêu các điều kiện tổ chức công trường để có được một mặt bằng thi công tốt, có hiệu quả.

Comments