Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trìnhTác giả:
Đặng Tỉnh
Nguyễn Huy Thịnh
NXB: Xây Dựng
Năm: 1998
Số bản: 10 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu phương pháp "phần tử hữu hạn" tính kết cấu trên máy và ngôn ngữ lập trình Pascal. Trình bày phương pháp lập chương trình tính nội lực và kết cấu công trình. Giải các bài toán về ma trận, phương pháp lập trình đồ hoạ vẽ biểu đồ nội lực và bản vẽ chi tiết kết cấu. Giới thiệu cách sử dụng một chương trình mẫu tính khung theo phương pháp phần tử hữu hạn

Comments