Thủy lực đại cương: tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứuTác giả: Nguyễn Tài, Tạ Ngọc Cầu
NXB: Xây Dựng
Năm: 1999
Số bản: 518 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Tóm tắt lý thuyết, đưa ra bài tập và số liệu tra cứu cho các nội dung cơ bản của thuỷ lực: tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, cơ học chất lỏng, sức cản thuỷ lực, các chuyển động của chất lỏng v.v

Comments