Thoát nước T.2: Xử lý nước thảiTác giả:
Hoàng Văn Huệ
Trần Đức Hạ
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Năm: 2002
Số bản: 47 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Sơ lược về xử lý nước thải, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất của nước thải, ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, sơ đồ công nghệ xử lý nước thải. Các quá trình và công trình xử lý nước thải. Phương pháp xử lý nước thải dân dụng và công nghiệp, xử lý bùn, cặn nước và xử lý nước thải quy mô nhỏ. Giới thiệu về cơ sở thiết kế, về quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải

Comments