Thoát nước. T.1: Mạng lưới thoát nướcTác giả: Hoàng Văn Huệ (chủ biên), Trần Đức Hạ, Mai Liên Hương,...
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Năm: 2001
Số bản: 186 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày các nội dung cơ bản về hệ thống và lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nước; nguyên lý quy hoạch và thiết kế mạng lưới thoát nước; lập và điều hành dự án thoát nước; tài chính và đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống thoát nước v.v

Comments