Thoát nước mưa trong thành phốTác giả: Bùi Văn Toàn
Đơn vị xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm: 1984
Số bản: 5 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày về hệ thống thoát nước mưa trong đô thị. Các phương pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa như hệ thống thoát nước đường cống, nước thải,... Các giải pháp và công thức tính cường độ mưa, thời gian và hệ số dòng chảy, thuỷ lực trong hệ thống thoát nước mưa. Việc xây lắp, vận hành máy bơm, trạm bơm.

Comments