Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịpTác giả: Phạm Minh Hà, Đoàn Tuyết Ngọc
NXB: Xây Dựng
Năm: 2009
Số bản: 150 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày các vấn đề về thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một nhịp như: Cấu tạo chung của khung thép nhẹ, thiết kế khung ngang. Sách có kèm theo một số ví dụ tính toán cụ thể.

Comments