Thiết kế hệ dầm sàn thépTác giả: Đoàn Tuyết Ngọc
NXB: Xây Dựng
Năm: 2008
Số bản: 508 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Cập nhật những tiêu chuẩn mới nhất về thiết kế kết cấu thép, kết cấu hệ dầm sàn thép phù hợp với thực tế xây dựng hệ dầm sàn thép trong nhà cao tầng. Sách giúp cho các kỹ sư, sinh viên ngành xây dựng hiểu rõ cấu tạo và tính toán hệ dầm sàn bằng thép và hệ dầm sàn liên hợp.

Comments