Thiết kế bể bơi có máiTác giả: Tạ Trường Xuân
NXB: Xây Dựng
Năm: 1986
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu cách thiết kế bể bơi có mái với các phòng chức năng: phòng kĩ thuật phục vụ cho bể bơi, phòng lọc nước, phòng pha thuốc sát trùng ....Cách thiết kế mái che trong xây dựng bể bơi.
Comments