Thị tứ làng xãTác giả: Đặng Đức Quang
NXB: Xây Dựng
Năm: 2000
Số bản: 4 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Khái quát về xã hội nông thôn Việt Nam và quá trình phát triển kiến trúc làng xã. Các cơ sở khoa học của sự hình thành trung tâm - thị tứ làng xã ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Thị tứ làng xã là mô hình kiến trúc trung tâm làng xã. Cuốn sách cũng đề xuất về mẫu nhà ở thị tứ làng xã và môt vài kiến nghị về chính sách cũng như về tổ chức hành chính

Comments