Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi - Bài toán tiếp xúcTác giả: Nguyễn Văn Liên
NXB: Xây Dựng
Năm: 2002
Số bản: 10 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Trình bày lý thuyết tính tấm nhiều lớp có độ cứng bất kỳ, lý thuyết tính tấm nhiều lớp có kể đến lực ma sát ở bề mặt tiếp xúc. Hướng dẫn giải một số bài toán tiếp xúc của dầm nhiều lớp có và không kể lực ma sát, bài toán uốn tấm nhiều lớp dạng Sandwich.

Comments