Sức bền vật liệuTác giả: Nguyễn Văn Liên, Đinh Trọng Bằng, Nguyễn Phương Thành
NXB: Xây Dựng
Năm: 2011
Số bản: 300 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Nghiên cứu quá trình biến dạng và phá hoại của vật thể cũng như các đặc trưng cơ học của vật liệu, đề ra các phương pháp tính để xác định kích thước hợp lý, tiết kiệm của bộ phận công trình mà vẫn có khả năng làm việc lâu dài, bền vững, không có biến dạng lớn và không bị thay đổi trạng thái cân bằng ban đầu theo chức năng của nó mà người thiết kế quy định.

Comments