Sổ tay chọn máy thi công xây dựngTác giả: Nguyễn Tiến Thu
NXB: Xây Dựng
Năm: 1999
Số bản: 10 (Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày những phương pháp cơ bản để chọn máy, xác định các thông số kỹ thuật, tính toán năng suất, thống kê những đặc tính cơ bản của một số loại máy chính dưới dạng bảng số và đồ thị (có kèm theo hình vẽ): các loại cần trục, thăng tải, máy làm đất, máy đóng cọc và máy phục vụ cho công tác bê tông.

Comments