Quy hoạch xây dựng đô thị với sự tham gia của cộng đồngTác giả: Đỗ Hậu
NXB: Xây Dựng
Năm: 2010
Số bản: 5 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày khái niệm về cộng đồng đô thị và sự tham gia của cộng đồng, Một số kinh nghiệm về sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch xây dựng đô thị và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quy hoạch

Comments