Quy hoạch vùngTác giả: Phạm Kim Giao, Vũ Thị Vinh, Trần Thị Hường  
NXB: Xây Dựng
Năm: 2000
Số bản: 955 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Sách gồm nhiều nội dung: Mục tiêu, nhiệm vụ và đặc thù của quy hoạch vùng; Phân loại vùng theo cơ cấu kinh tế; Sự hình thành, phát triển của quy hoạch vùng trên thế giới; Các yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng; Mô hình cơ cấu cư dân và định hướng phát triển vùng;...

Comments