Quy hoạch đô thịTác giả: Phạm Kim Giao
NXB: Xây Dựng
Năm: 1991
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Trình bày về công tác xây dựng ở các đô thị theo một kế hoạch thống nhất, gồm các kế hoạch xây dựng công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình công cộng, mạng lưới đường xá, cây xanh và các công trình kỹ thuật đô thị khác.

Comments