Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thịTác giả: Phạm Trọng Mạnh
NXB: Xây Dựng
Năm: 2014
Số bản:  347 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về việc đánh giá đất đai xây dựng theo điều kiện tự nhiên về quy hoạch cao độ nền khu đất xây dựng và quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. Tài liệu dành cho sinh viên, học viên cao học chuyên ngành chuẩn bị kỹ thuật và những độc giả quan tâm lĩnh vực này.

Comments