Quản lý hạ tầng kỹ thuậtTác giả: Phạm Trọng Mạnh
NXB: Xây Dựng
Năm: 2010
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Trình bày khái niệm chung về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Nêu lên cơ cấu tổ chức, hệ thống thông tin quản lý, lập kế hoạch quản lý, hình thành dịch vụ,... hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Comments