Quản lý đất đai và bất động sản đô thịTác giả: Đỗ Hậu, Nguyễn Đình Bồng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2012
Số bản: 193 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Khái quát một số khái niệm về quản lý đất đai và bất động sản đô thị, luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất. Giới thiệu thông tin về bất động sản đô thị, định giá bất động sản và hệ thống thông tin về đất đai, quản lý thị trường bất động sản

Comments