Phương pháp thể hiện kiến trúcTác giả: Đặng Đức Quang
NXB: Xây Dựng
Năm: 2003
Số bản: 455 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:Nêu những khái niệm chung và quy ước cơ bản về thể hiện hồ sơ kiến trúc. Trình bày các phương pháp thể hiện hồ sơ, bản vẽ thiết kế các công trình kiến trúc. Vẽ ghi kiến trúc


Comments