Phương pháp phần tử hữu hạn và dải hữu hạnTác giả: Nguyễn Trâm
NXB: Xây Dựng
Năm: 2012
Số bản: 150 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích số, chủ yếu là phương pháp phần tử hữu hạn và dải hữu hạn, giúp học viên có khả năng xây dựng, thiết lập những bài toán phân tích và tính toán kết cấu theo phương pháp tiếp cận chủ yếu để xây dựng các ma trận đặc trưng như ma trận độ cứng, phần tử dầm, phần tử hữu hạn trong bài toán phẳng, uốn tấm, không gian 3 chiều, vành khuyên tròn xoay chụi tải đối xứng trục, dao động và động lực học công trình. 

Comments