Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nềnTác giả: Đặng Tỉnh
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Năm: 2002
Số bản: 10 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Sơ lược phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh phẳng. Cách tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền đất. Phương pháp thực hành xác định hệ số nền. Lập chương trình mẫu tính toán hệ thanh theo phương pháp phần tử hữu hạn và cách sử dụng chương trình

Comments